Κυριότερες υπηρεσίες στον Πλακιά: Ταχυδρομείο, ATM, Τύπος, Βιβλιοθήκη, Ιατροφαρμακευτικά και Συγκοινωνίες